روضه خوانی * کربلایی مسعود صباغی

رفیق نیمه راه کجا میخوای بری – زمینه

وقتی با تو ام غم ندارم – شور

وقتی که میگیری دستت رو به دیوار – سنگین

درد داری دست بر بازو – سنگین

در مصاف دست تو – واحد

صلی الله علیک روحی قلبی – واحد

ای ضربان قلب من – شور

افضل اعمال شهادت نیست – شور