روضه خوانی * کربلایی صباغی و کربلایی عطایی نیا

لاله زار عقیقه – زمینه

دنیای من ای همیشه بهترم – زمینه * کربلایی مسعود صباغی

حالم خوبه وقتایی که – شور

عباس تو به هر زیبایی – شور

همه وجودم تویی – شور * کربلایی مسعود صباغی

علی مولا – شور * کربلایی مسعود صباغی

دلم گرفته زهرا – سنگین

من خیلی از غم هامو – سنگین

از سر کوی تو – واحد

روضه روضه گریه گریه – شور

سخن گذار منبر سلونی – شور

میخوام بگیره زندگیم – شور

سلطان رضا جان – شور * کربلایی مسعود صباغی

توی حسینیه قلبم – شور * کربلایی مسعود صباغی

مگه میشه بره از تو خیالم – شور * کربلایی مسعود صباغی

روضه آخر * کربلایی مسعود صباغی