با سخنرانی و مداحی کربلایی سعید گلبان و کربلایی مسعود صباغی

سخنرانی

روضه – صباغی

تو مدینه این روزا – زمینه

نور دو دنیایی – شور

با نام حسن – شور

مثل مجنون از – شور

اگه گریه کنت علامه قاضیه – شور

یوسف اسیر – شور

دین ایمان من – شور