وقتی سربازعراقی فهمید حق با ایرانه

تفکر “سرباز جهان وطن” جبهه مقاومت

خمینی سن سربازی رو ۱۶ سال کرده

حسین عرب و انت عجم،شما رو به حسین چکار؟؟

جنگیدن با اخلاق

ماجرای احترام فرمانده دفاع ضد موشکی اسرائیل به شهید طهرانی مقدم

توافق با آیت الله ها در برجام برای ما شیرین هست اما برداشتن درس حسین فهمیده

گروه سرود – وقتی جوونای وطن یه تنه غیرت می کنند