دعای  توسل همراه با روضه خوانی

سه شنبه ها

مسجد حضرت رقیه (س)

بعدازنماز مغرب وعشاء

هیئت متوسلین به حضرت رقیه(س)